Du kan ikke få frem slike data før du er inne på en skole som bruker systemet.